Onlinecargo

Dokumenter

Dokumenter til dine forsendeler 

Når du sender varer, kan modtageren af disse komme med nogle forskellige krav. Blandt andet kan der være en del krav til udfærdigelse af særlige dokumenttyper. Nedenfor er listet nogle af dem.

Oprindelsescertifikat

Et oprindelsescertifikat anvendes i mange lande, hvor man kræver dokumentation for varens oprindelse.

Link til SKAT's juridiske vejledning om ikke præferentiel oprindelse

Link til Dansk Erhverv


ATR

Varecertifikat A.TR. anvendes ved udførsel af visse varer til Tyrkiet omfattet af toldunionen og som er i fri omsætning i fællesskabet.

Link til SKAT's information vedrørende ATR


EUR1

Varecertifikat EUR. 1 anvendes ved udførsel af varer til visse lande uden for EU, i de tilfælde hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale.

Link til SKAT's information vedrørende EUR1


Et ATA-Carnet anvendes ved midlertidig indførsel af varer i et land. Det kan være udstillingsgods, vareprøver til demonstration, fagligt udstyr og værktøj til de lande, som er med i ATA konventionen.

Link til Dansk Industri's beskrivelse

ATA-Carnet