Onlinecargo

Told service

Hvis du sender eksport til ikke EU lande, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal bruges en udførsel, også kaldet en EX1. Dette dokument skal laves, hvis du sender varer, som på fakturaen har en værdi, der overstiger 1000,00 EUR. Hvis værdien er lavere, så bliver det registreret som lav værdi.

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som afsender at alt bliver udført under de rigtige varekoder, at I er eksportregistreret, og at det rigtige CVR nummer bruges. Alle disse punkter er altid en god ide at have på sin pakkeseddel eller faktura.

I meget få tilfælde, kan/vil modtager bede om en kopi af udførslen. Ellers er det Skat og Dansk statistik, som benytter sig af de oplyste data.


Skal du modtage varer, skal der laves en indfortoldning ved ankomst i Danmark. De færreste modtagere kan udfærdige dette selv, og bruger derfor en toldklarerer eller en speditør til det. På samme vis, er det kundens (modtagerens) ansvar, at de korrekte oplysninger benyttes, såsom CVR nr. og varekode. Ved import er dette særligt vigtigt, da I vil blive afregnet toldsatserne efter de oplyste varekoder.


MIO er en midlertidig oplæggelse på et toldlager. De kunder, som selv har denne type lager, arbejder oftest med skibs- eller flyreservedele, men dermed ikke udelukkende med disse. Dette dokument bruges, hvis en vare kommer hjem fra et ikke EU land, så udfærdiges der en MIO i stedet for en indfortoldning. Ved at gøre det således, slipper man for at lave en fuld indfortoldning og betale afgifterne. MEN varerne skal til hver en tid ligge på toldlageret. Når varerne så skal sendes videre, lukkes MIO’en, hvis det skal til et ikke EU land, hvis det forbliver i et EU land, laves der en fuld fortoldning af varerne.